transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching

SPECIALS

Voor organisatie en professionals:

TC Specials is bijzonder aanbod, dat ik graag onder uw aandacht wil brengen.  Het is naast trainingen en coaching een ondersteuning voor teams en organisaties:


-Teambuildingsactiviteiten en 'heidagen" waarin visie, beleid en samenwerking op inspirerende wordt uitgelicht en gedeeld. 

-Intervisie en begeleiding van themabijeenkomsten.

-Voorbereiding en ondersteuning in het uitzetten van intercollegiale uitwisselingen e/o intercollegiale toetsingen.

-Ondersteuning en begeleiding bij vergaderingen: aanpak van vergadercultuur-vergader(werk)vormen en de individuele vergaderattitude.

-Procesbegeleiding bij transities en kwaliteitsontwikkeling in organisaties.

Met bovenstaand aanbod heeft Robert in de afgelopen jaren verschillende teams en organisaties met suces ondersteund. Belangrijk hierin is de relatie tussen Robert en de betrokkenen. Robert wil graag investeren in deze relatie om zo een optimaal resultaat te krijgen.

Door de analytische en systeemtheoretische focus en sensitieve kwaliteiten is Robert in staat om op verschillende niveau's van de organisatie te kijken. 

Transparant Communicatie