transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching

SPECIALS

Intervisie als werkmethode

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie is gericht op deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

In mijn begeleiding van intervisie richt ik mij op het begeleiden en bewaken van het intervisieproces en werk ik toe naar zelfwerkzaamheid van de groep, zodat de intervisiegroep op eigen kracht en zonder begeleiding verder kan.

In overleg met de deelnemers van de intervisiegroep begeleid ik de eerste bijeenkomsten en werk ik toe naar verdieping en zelfwerkzaamheid.

De intervisiebijeenkomsten kunnen worden gepland op een neutrale locatie en/of intern wanneer de deelnemers van dezelfde organisatie zijn.

Bij de begeleiding van de bijeenkomsten maak ik gebruik van de TC methode waarbij verschillende invalshoeken en vragen op verschillende niveau's een hogere kwaliteit geven.
Transparant Communicatie