transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching

TRAININGEN

TC heeft voor u een ruim aanbod in trainingen:

Communicatie trainingen
Beroeps- en functie gerichte trainingen
Managementtrainingen
Team-Organisatietrainingen
Trainingen Zorg en Welzijn
Persoonsgerichte Trainingen

De trainingen worden in samenwerking met u voorbereid en op maat uitgevoerd. Een combinatie van trainingen is altijd mogelijk.
Kenmerkend voor de uitvoering van de trainingen van TC, is het ervarend leren, ondersteunt met theoretische en praktische informatie en de inzet van actieve en gevarieerde werkvormen. Dit vraagt van cursisten een actieve houding en eigen inbreng uit de praktijk.

Wilt u in uw organisatie zelf een training of scholing ontwikkelen,dan kan TC dit voor u doen. TC heeft kennis en ervaring in het maken van trainingen (modules en trajecten)en het opleiden en coachen van interne trainers.
TC wordt ook gevraagd voor creatieve workshops, interactieve lezingen en presentaties over communicatie.

TC gaat in de toekomst ook trainingen aanbieden met open inschrijving. Dit aanbod is dan te vinden bij TC Actueel.

TC heeft voor diverse organisaties (lokaal/regionaal en landelijk)trainingen ontwikkeld en uitgevoerd:

ROC- opleiding/ MBO-opleiding/ Sensoor / Humanitas/ Palliatieve zorg/ Mezzo Mantelzorg/ Oranjefonds/ MeldpuntenVTZ/ Het begint met Taal/ Vluchtelingenwerk/ Welzijnsorganisaties / Ouderenzorg en Verpleeghuizen/ Zorg voor verstandelijke gehandicapten/ Reisorganisatie voor begeleide reizen/ Buddyprojecten/Hum. uitvaartbegeleiders/ Technische Diensten Verzorgingshuizen/ Bouw-en constructiebedrijf/ Opleidingsinstituut voor holistisch therapeut/ Thuiszorgorganisaties/Consultatiebureau/ Ziekenhuizen/

Transparant Communicatie