transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching
TRAININGEN

TC biedt vanaf maart 2018 mensgerichte trainingen aan voor zorg en 
welzijn:

VAN HOOFD NAAR HART-MENSGERICHT WERKEN IN ZORG

EN

WELZIJN VAN HOOFD NAAR HART-OMGAAN MET KWETSBARE DOELGROEPEN

Naast deze actuele trainingen heeft TC vanaf 2002 een ruim aanbod ontwikkeld in trainingen en opleidingstrajecten.De trainingen richten zich op de verschillende vormen van communicatie.
Ook biedt TC functiegerichte trainingen (professionals/ vrijwilligers/ mantelzorg), verdiepingen en bijscholingen met diverse thema's.
Voor organisaties
is een ruim aanbod beschikbaar gericht op ontwikkelingen, transities, samenwerking en teambuilding. Voor meer details en informatie.

De trainingen worden in samenwerking met u voorbereid en op maat uitgevoerd. Een goede relatie is hierin belangrijke voorwaarde. Robert gaat graag met u in gespek voor een optimale en persoonlijke afstemming. Kenmerkend voor de uitvoering van de trainingen van TC, is het ervarend leren, ondersteunt met theoretische en praktische informatie en de inzet van actieve en gevarieerde werkvormen. Dit vraagt van cursisten een actieve houding en eigen inbreng uit de praktijk.

Wilt u in uw organisatie zelf een training of scholing ontwikkelen,dan kan TC dit voor u doen. TC heeft kennis en ervaring in het maken van trainingen (modules en trajecten)en het opleiden en het coachen van interne trainers (train the trainer).TC heeft voor diverse lokale- regionale- en landelijke organisaties trainingen ontwikkeld en uitgevoerd in Onderwijs, Zorg en Welzijn. TC wordt ook gevraagd voor creatieve workshops, interactieve lezingen en presentaties.TC heeft een CRKBO (korte beroepsopleidingen)erkenning en is daardoor vrijgesteld van BTW heffing!


Transparant Communicatie