transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching

TRAININGEN

TC heeft een ruim aanbod in trainingen:

Communicatie trainingen
Beroeps- en functie gerichte trainingen
Managementtrainingen
Team-Organisatietrainingen
Trainingen Zorg en Welzijn

VAN HOOFD NAAR HART- ZORG EN WELZIJN

VAN HOOFD NAAR HART- KWETSBARE DOELGROEPEN

TC Actueel.

Kenmerkend voor de uitvoering van de trainingen van TC is het ervarend leren, ondersteunt met theoretische en praktische informatie, de inzet van actieve en gevarieerde werkvormen. Dit vraagt van cursisten een actieve houding en eigen inbreng uit de praktijk.

Wilt u in uw organisatie zelf een training of scholing ontwikkelen dan kan TC dit voor u doen. TC heeft kennis en ervaring in het maken van trainingen (modules en trajecten) specifiek voor organisaties en het opleiden en coachen van interne trainers.


TC wordt ook gevraagd voor het bieden van lezingen en presentaties over communicatie, zingeving en zinvinding in organisaties

Zie  voor bijscholing zorgprofessionals:

https://bivt.nl/bijscholingen/medische-en-psychosociale-basiskennis/

 

Transparant Communicatie