transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching
TRANSPARANT COMMUNICEREN
“Menselijke communicatie is net als zuurstof, water en voeding een basisbehoefte om te blijven leven. In de communicatie met zichzelf en de ander ontleent ieder mens zijn eigenwaarde en de essentie van zijn bestaan. Ook organisaties kunnen alleen voortbestaan en zich ontwikkelen met een gezonde interne en externe communicatie”.
Communicatie is de basis voor verbinding, Zingeving en Zinvinding!


(Robert te Pas)

 
 Communicatie is een essentieel middel om je te verbinden met jezelf en de   
 ander. Communicatie heeft veel verschillende lagen en invalshoeken. Dat 
 vraagt om je bewuster te worden van jouw manier van communiceren en het
 effect ervan op de ander.
 
  Om te komen tot een optimale toepassing, werkt TC met een unieke aanpak 
 (de Transparante Communicatie)waarin allerlei aspecten van menselijke 
 communicatie en menszijn worden ingezet, nl.:

 • het cognitieve (gespreksvaardigheden/taal/kennis/denken)
 • het emotionele (inleven in gevoelens /uiten van emoties/empathie)
 • het fysieke (lichaamstaal/zintuiglijk waarnemen/non verbaal)
 • het energetische (intu´tieve waarneming /sensitief/ziel)
 • het culturele (normen en waarden/symbolen/collectief/rituelen)
 • het creatieve (beelden/kunst/humor/verhalen/sprookjes)
 • het spirituele (zingeving/ universeel/ levenskunst/geest)

 TransparantCommuniceren is geen kunstje maar wel een zinvolle en dankbare
 manier om te gebruiken in je dagelijks leven.

 TC biedt voor individuen en organisaties verschillende mogelijkheden in
 TRAINING  en COACHING

 Organisatieadvies en procesbegeleiding vindt u onder SPECIALS

 
Transparant Communicatie