transparant communiceren droom mens trainingen specials contact actueel home
coaching

TRAININGEN

Diverse trainingen gericht op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Specifieke introductietrainingen/Bijscholingen voor allerlei vrijwilligers – en mantelzorgprojecten:

 • Maatjesprojecten
 • Home-Start/Bezoek–en Omgangsregelingen
 • Taalprojecten Meldpunten
 • Respijtzorg
 • Palliatieve Zorg
 • Maatschappelijke Stage
 • Omgaan met grenzen in vrijwilligerswerk en mantelzorg
 • Competentiegericht werken als vrijwilliger
 • Van vraagverlegenheid naar assertiviteit
 • Levenskunst voor de Mantelzorger
 • Samenwerken van professionals en vrijwilligers
 • Scholing vrijwilligers Buurtkamers
 • Verzorging/ begeleiding thema's mantelzorgbijeenkomsten


 

Transparant Communicatie